WINDOWS TABANLI ÜRÜNLERİMİZ

Haftalık Ders Dağıtım Programı

İlkokul, ortaokul ve liselerde kullanılabilir. Dersler, seçmeli dersler, öğrenci ve öğretmen bilgileri merkezi sistemden kolayca alınabilir. Ders programı ve öğrenci bazlı seçmeli ders dağıtımı otomatik olarak kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilir. Öğretmen ve sınıf bazında çarşaf listeleri, öğretmen el programlarının çıktısı alınabilir. Öğretmen ders programında maaş ve ücret karşılığı dersler belirlenebilir. Öğretmen dönerli nöbet işlemleri yapılabilir. Öğretmen ve öğrenci el programları alınabilir. Öğretmenlere el programları e-posta ile gönderilir. Sınıf ders programları merkezi sisteme gönderilebilir. 4+4+4 sistemine uygundur.

Öğretmen Devam Devamsızlık

İlkokul, ortaokul ve liselerde kullanılabilir. Öğretmenlerin programları Bilsa Haftalık Ders Dağıtım Programından alınabilir. Bu yüzden iki program beraberde kullanılabilir. Öğretmenlerin devamsızlıkları işlenerek ek ders çizelgeleri gibi listeler, defterler alınır. İstenirse bordro programına aktarım yapılarak ek ders ücretleri de hesaplanabilir. * * * Ek ders saatleri KBS sistemine otomatik olarak gönderilebilir.

Kurs Takibi

Okullarda açılacak yetiştirme kurslarına öğrenci kaydı, öğrencilerin talep durumuna göre hangi dersten kurs açılacağının planlanması, kurs devamsızlıklarının takibi, Açılacak kurslara öğretmen ataması gibi işlerin yapılabildiği liste ve raporların alınabildiği programdır. 23.09.2014 tarihli yeni yetiştirme kurs yönetmeliğine uygundur.

Sınav Yerleri Planlama

Öğrencilerin sınava girecekleri yerleri planlayan programdır. Ortak ve deneme sınavlarında kullanıma uygundur. Seviye, şube kontrolü yaparak sınav yer planlaması otomatik olarak yapılabilir. Sınav salon yoklama listeleri, oturma planları, sınav giriş kartları basılabilir. Sınav optik formları kodlanabilir. Programa öğrenci ve öğretmen bilgileri excelden aktarılabilir. * * * Aynı seviye ve şubedeki öğrencileri arka arkaya ve yan yana getirmeme özelliği vardır.

Soru Bankası

Hazırlamış olduğunuz soruları programa kolayca girerek soru bankanızı oluşturup, soru kitapçıkları hazırlayabilirsiniz. Sorularınızı ders, konu ve kazanım bazında gruplayabilir, MS Word'de yazdığınız soruları programa aktarabilirsiniz. 4 farklı türde soru kitapçığı oluşturabilir, soru kitapçığı açıklamaları, soru diziliş düzeni, soru sıraları gibi ayarlamaları programın içerisinden yapabilir. Soru kitapçığını MS Word'e aktarabilirsiniz. Oluşturduğunuz soru kitapçıklarının cevap anahtarını Ölçme ve Ortak Sınav Değerlendirme programına aktararak sınavlarınızın değerlendirmelerini de kolayca yapabilirsiniz.

Ölçme ve Ortak Sınav Değerlendirme

Merkezi sistemden öğrenci ve dersleri çekilebilir elle bilgi girişine gerek kalmaz. Ders öğretmenleri tarafından kısa aralıklarla uygulanan test ve yazılı sınavlarda öğrencinin, sınıfın başarısının ölçülebilmesi, eksik kalınan tarafların tespit edilerek gerekiyorsa telafi eğitimi uyarısının verilmesi amacıyla geliştirdiğimiz bu ürünümüzü kullanarak; okul içinde yapılan test ve yazılı sınavları zamanında değerlendirip önlemler alabilir, optik cevap kağıtları ile yapılan sınavın sonuçlarına çok kısa sürede ulaşabilir, sınav sonrasında alınan notları Karma ve Klasik sisteme tekrar girmeden tek bir tuşla yazılı veya sözlü notu olarak aktarabilirsiniz. Öğrenci ve sınıf bazında karşılaştırmalı sınav sonuç sıralaması yapabilir, öğrenci, sınıf ve öğretmen başarısını takip edebilir, madde analizi soru başarı oranlarını da inceleyebilirsiniz. * * * Sınav değerlendirmeleri için öğretmenlere FLASH BELLEK oluşturabilirsiniz. * * * Yazılı sınavları, öğretmenler soru bazında puanlayarak değerlendirebilirler. * * * Sınav puanlarını SMS ile öğrenciye veya velisine gönderebilirsiniz. * * * Sınav Puanlarını E-Okul sistemine otomatik gönderebilirsiniz.

TYT YKS Değerlendirme

Deneme sınavı yapılabilmesi amacıyla geliştirmiş olduğumuz sınav programımızdır. Bu programımızı kullanarak; okul, il veya ilçenizde istediğiniz kadar YGS deneme sınavı düzenleyebilir, düzenlemiş olduğunuz sınavları sağlıklı bir şekilde değerlendirebilir, optik formlar aracılığı ile çok kısa bir sürede sınav sonuçlarını yayınlayabilir, madde ve konu analizli sonuç belgeleri alabilirsiniz. Ayrıca; puan hesaplamaları yapabilir, her türlü karşılaştırmalı grafikleri alabilir, düzenlediğiniz tüm sınavları programın arşivinde saklayabilir, puan hesaplamalarında kullanılan aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerini parametrik olarak değiştirebilirsiniz.

LGS Değerlendirme

Ortaokul dershanelerde kullanılabilir. Merkezi olarak uygulanacak ortak sınavlara hazırlık amacıyla yapılacak deneme sınavları değerlendirilip puan listeleri ve analizler alınabilir. İki oturumda uygulanacak sınav sistemine uygundur.

STS Değerlendirme

Öğrencilerin başarılarının sağlıklı bir şekilde ölçülebilmesi için geliştirdiğimiz toplu sınav programımızdır. Bu programımızı kullanarak; okul, il veya ilçenizde, öğrencilerin sınıf bazındaki sınav not listelerini, sınav sonuç belgelerini, başarı ve soru analizlerini istatistik verileriyle desteklenmiş olarak alabilirsiniz.

Otomatik Sınav Planlama

Bütün liselerde ve meslek eğitim merkezlerinde kullanılabilir. Sorumluluk sınav planlarını öğrenci bazlı olarak otomatik yapar ve listelerini hazırlar. Gözcü ve komisyon dağıtımları da otomatik olarak yapılabilir. Merkezi sistemden sınıf, ders bilgilerini alarak veri girişine gerek bırakmaz. Çok pratik bir şekilde sınav planları hazır olur. Sınav ücret çizelgesi, ilçe onaylı sınav çizelgesi, öğretmen el programı, sınav listeleri alınabilir. * * * Son Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde belirtilen dönem sonlarında uygulanacak ortak sınavlarınızı da otomatik planlayarak uygulayabilirsiniz.

Açık Lise

Bünyesinde yüz yüze eğitim (açık lise) bulunduran meslek liselerinde kullanılabilir. Açık lisedeki öğrencilerin not ve devamsızlık bilgilerinin takibi yapılır. Merkezi sistemden öğrenci ve not bilgileri alınabilir. Not ve devamsızlık bilgileri merkezi sisteme gönderilebilir.

Mesem

Mesleki Eğitim Merkezlerindeki öğrenci takip sisteminin yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesi ve arşivlenmesi için geliştirdiğimiz ürünümüzdür. Bu ürünümüz; Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı MESEM'lerde, öğrencilerin kayıt ile başlayan tüm bilgilerinin takip edilmesini, arşivlerinin yapılabilmesini, kullanıcı adı ve şifre ile girilerek öğrenci, öğretmen ve okul bilgilerinin bilgisayar ortamında takip edilebilmesini sağlar. Ayrıca; her türlü istatistiki bilgi, karne, takdir, teşekkür, not fişi, sınıf geçme defteri vb. eğitim gereksinimleri de ürünümüzün esnek raporlama sistemi ile hızlı, doğru, güvenilir bir şekilde hazırlanabilir.

3308

Meslek okullarından 3308 sayılı yasa çerçevesinde işletmelere gönderilen öğrencilerin SSK işlemlerinin, sağlıklı olarak yapılabilmesi için geliştirdiğimiz ürünümüzdür. Bu ürünümüzü kullanarak; işletmelere gönderilen öğrencilerin sigorta, sözleşme, izin ve devam gibi işlemlerinin hızlı ve güvenli olarak yapılmasını sağlayabilir, öğrenci bilgisini yeniden girmeye gerek kalmadan Karma programımızdan alabilirsiniz. Ayrıca, işletmelere gönderilecek olan öğrenci ve işletme listelerini alabilir; koordinatör öğretmen, sigorta günü, öğrenci devam, gelişim ve puan işlemlerini gerçekleştirebilir, öğrenci iş günlüğü ve iş dosyalarını hazırlayabilir, işe giriş bildirgesi, sözleşme, dizi pusulası, aylık prim, e-bildirge ve hizmet belgelerinizi de düzenleyerek yazdırabilirsiniz.

Bordro

İlkokul, ortaokul, lise ve bütün kamu kurumlarında kullanılabilir. Kadrolu personel maaş hesabı, ek ders saat girişi ve hesabı, SGK ile ilgili işlemlerin otomatik takibi, banka listeleri hazırlama, e-mail ve dosya yolu ile bankaya ulaştırma, sigortalı işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi, e-bildirge, sigortalı eksik gün bildirim formu, SGK prim listesi, 657 -4/B maaş bordrosu ve nakit fişi, geçici sözleşmeli personel maaş bordrosu ve nakit fişi, sözleşmeli memur maaş bordrosu ve nakit fişi, işkur geçici personel maaş bordrosu ve nakit fişi gibi işlemleri yapabilirsiniz.

İşçi Bordrosu

İşçi statüsünde çalışan personelin maaş hesaplamalarının yapılması, maaş bordrosu, ödeme emri belgesi, banka listesi ve SGK işlemlerinin yapılması ve çeşitli listelerin alınabilmesi ile ilgili işlemler kolaylıkla yapılabilmektedir.

Aidat Taksit Takip

Öğrencilerden; yemek, servis, eğitim vb. başlıklar altında toplanan aidat tahsilatlarınızın kolaylıkla takibi için geliştirdiğimiz bu ürünümüzle öğrencilerin; taksitler bazında ödeme takibini sağlayabilir, fatura ve senet basımı yapabilir, gruplarına göre ücretlendirme, toplam ücretlerin incelenmesi, ödenmemiş miktarların denetimi, ödeme tarihleri, sürekli ödemelerin takibi, indirimler ile yeni ücretlerin hızlı biçimde eklenmesi işlemlerini de hazırlayabilirsiniz. Klasik ve Karma sistemlerimizle tam entegre olan bu program ile yıl bazında gecikmeli tahsilatların analizlerini yapabilir; katkı payı, servis, ders ve yemek ücretlerini inceleyebilir, haftalık tahsilat listesi alabilir, öğrenci aidat bilgilerini SMS ile veliye gönderebilir, kişisel fatura ve kişisel ödeme çizelgeleri düzenleyebilirsiniz.

Ambar

Kurumunuzdaki ambar ve yemekhane işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesi için geliştirdiğimiz bu ürünümüzü kullanarak; yemekhane işleri başta olmak üzere ambar iş ve işlemlerini bilgisayarda takip edebilir; günlük yemek menülerinizi, duyurularınızı hazırlayabilir; mutfak malzemelerinin kullanım, çıkış miktarlarını takip edebilirsiniz.

Pansiyon

Eğitim kurumlarındaki pansiyon işlemlerinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için geliştirdiğimiz ürünümüzdür. Bu ürünümüzü kullanarak; okulunuzdaki pansiyon işlemlerini bilgisayarda takip edebilir, dökümanlarının hazırlanması için tasarlanan program ile merkezi sistemden pansiyon ve yurtlarda kalan öğrenci bilgilerini alabilir, Etütlerin ve devamsızlıkların takibi yapılabilir, oda, nöbet, devamsızlık listeleri alabilir; öğrenci belgesi, öğrenci bordrosu, ranza ve dolap kartı hazırlayabilirsiniz.

Kütüphane

Okuldaki kütüphanede bulunan kitaplar kayıt edilir. Ödünç kitap alma verme işlemleri yapılır. Her türlü Barkod okuyucu desteği vardır. Etiket hazırlanabilir, yayın listeleri alınabilir.

Okul Disiplin

Excelden toplu öğrenci bilgisi alınarak program içine kaydedilebilir. Onur kurulu kararları belgesi, disiplin kurulu karar tutanağı, rehber öğretmen görüş belirtme yazısı, disiplin kurulu karar defteri, disiplin tebellüğ belgesi vb. işlemleri yapılabilir.

Kurs Öğrenci Yönetim Sistemi

Özel öğretim kurslarında öğrenci kayıt ve ödeme işlemlerinin takibi için hazırlanmış yazılımdır.

Anaokulu

Her türlü resmi - özel anaokulu, uygulama anaokulu, ilköğretim okulu ve ana sınıfı için geliştirdiğimiz bu ürünümüzle; öğrencilere ait, ihtiyaç duyulan tüm plan, form, bilgi ve belgeleri bilgisayar ortamında tutabilir, raporlama yapabilirsiniz.

Klasik

İlköğretim Okulları Sınıf Geçme Sistemine uygun, en son yönetmeliklere göre hazırladığımız bu Öğrenci Takip Sistemi ürünümüzü kullanarak; öğrenci, öğretmen ve okul bilgilerinin bilgisayarda takibini yapabilir, her türlü istatistik bilgisini alabilir; karne, takdir, teşekkür, not fişi, sınıf geçme defteri vb. sonuçlarını esnek raporlama sistemi ile hızlı, doğru, güvenilir şekilde hazırlayabilir, öğretmen bilgilerinin girişini ve hizmet puanlarını hesaplayabilir; öğrencinin not, devamsızlık ve diğer bilgilerini SMS ile velinin cep telefonuna gönderebilir, web kamera ile çektiğiniz fotoğrafları sisteme aktarabilir, gerekli listeleri öğrenci fotoğraflı ve okul logolu olarak yazdırabilir, sınıf ve ders tabloları hazırlayabilir, önceki yılları da kapsayan not, ortalama, mezuniyet notu ve yıl sonu mezuniyet işlemlerini yapabilirsiniz.

Karma

Ortaöğretimde Sınıf Geçme Sistemine uygun, en son yönetmeliklere göre hazırladığımız, kullanıcı adı ve şifre girilerek kullanılabilen, çok üstün özelliklere sahip olan bir ürünümüzdür. Bu ürünümüzü kullanarak; öğrenci, öğretmen ve okul bilgilerinin bilgisayarda takibini yapabilir, her türlü istatistiki bilgi, karne, takdir, teşekkür, not fişi, sınıf geçme defteri vb. sonuçlarını esnek raporlama sistemi ile hızlı, doğru, güvenilir şekilde hazırlayabilirsiniz. Ayrıca; öğretmen bilgilerinin girişi ve hizmet puanlarını hesaplayabilir, öğrencinin not, devamsızlık ve diğer bilgilerini SMS ile velinin cep telefonuna gönderebilir, web kamera ile çektiğiniz fotoğrafları programa aktarabilir, gerekli listeleri öğrenci fotoğraflı ve okul logolu yazdırabilirsiniz. Tüm bunlara ilave olarak sınıf ve ders tabloları hazırlayabilir; önceki yılları da kapsayan not, ortalama, mezuniyet notu ve yıl sonu mezuniyet işlemlerini yapabilir, ortalama yükseltme, sorumluluk ve beceri sınavlarına ait tüm listeleri alabilirsiniz. Sınırsız arşiv imkanına sahip olan bu programımızı internet üzerinden her an rahatlıkla güncelleyebilir, programdan MS Excel`e veri aktarabilirsiniz. Karma, diğer programlarımız ile entegre olarak çalışır.

Arşiv

Öğrenci dosyalarınızın okulunuzda sağlıklı bir şekilde arşivlenebilmesi için geliştirdiğimiz ürünümüzdür. Bu ürünümüzü kullanarak; geçmiş yıllardaki tüm öğrenci bilgilerini saklayabilir, istediğiniz anda bu bilgilere ulaşabilir, öğrenci dosyalarının arşiv raflarındaki yerini kolaylıkla bulabilir, gerekli yazışma evraklarını zaman kaybetmeden düzenleyebilirsiniz. Ayrıca; gerektiğinde SMS göndererek öğrencilerinizi bilgilendirebilir, T.C kimlik no, isim, soy ismi, anne, baba adı, doğum yeri ve doğum tarihi bilgilerinden bir tanesi ya da daha fazlasıyla arama gerçekleştirebilir, kütük veya sınıf geçme defterinden kolay, hızlı bilgi akışı sağlayabilirsiniz.

Evrak Takibi

Kurumunuza gelen ve giden evrakları kayıt altına alabilmeniz, defter takibini kolaylıkla yapabilmeniz için geliştirdiğimiz bu ürünümüzü kullanarak; gelen - giden evrak trafiği ile ilgili kayıtların bilgisayar ortamında tutulmasını, düzenli biçimde arşivlenmesini ve depolanan bilgilere kolayca ulaşılabilmesini sağlayabilir, okulunuzdaki dosyalama sorunlarından ve kırtasiye yükünden kurtulabilirsiniz.

Kısamesaj İlköğretim

Kısa Mesaj Programı ile öğrenci notları, devamsızlıkları, toplantı ve duyurularınızı SMS ile velilere gönderebilirsiniz. Kurumunuzun ismi ile mesaj gönderebilirsiniz (Gönderici). Devamsızlık ve not bilgilerini E-okul'dan alabilirsiniz. Devamsızlıkları E-okul'a aktarabilirsiniz. Belli gruplar oluşturarak gruba sms gönderebilirsiniz. Velilere ait cep telefonu ve diğer bilgileri isterseniz Excel'den alabilirsiniz.

Kısamesaj Lise

Kısa Mesaj Programı ile öğrenci notları, devamsızlıkları, toplantı ve duyurularınızı SMS ile velilere gönderebilirsiniz. Kurumunuzun ismi ile mesaj gönderebilirsiniz (Gönderici). Devamsızlık ve not bilgilerini E-okul'dan alabilirsiniz. Devamsızlıkları E-okul'a aktarabilirsiniz. Belli gruplar oluşturarak gruba sms gönderebilirsiniz. Velilere ait cep telefonu ve diğer bilgileri isterseniz Excel'den alabilirsiniz.

Rehberlik

Rehberlik programı ile öğrencilerinizin gelişimini takip edebilir, zamanında alınacak tedbirler ile başarılarını arttırabilirsiniz. Merkezi sistemden öğrenci bilgilerini alınır, öğrenci girişine gerek kalmaz.

Sınıf E-Yoklama

Sınıflarda bulunan etkileşimli tahta, bilgisayar veya okulsis.net mobil uygulaması üzerinden öğretmenler kendi ders saatlerinde hızlı ve güvenli bir şekilde öğrenci yoklamalarını yapabilirler. Okul idarecileri anında devamsızlık listelerini alabilir ve velilere kısa mesaj gönderebilirler. Okul ve sınıf Resimli sınıf listesi üzerinden kolayca yoklama yapabilirsiniz, ders saati zaman kontrolü ile devamsızlık yoklaması yapılabilmektedir, bu şekilde ders saatleri dışında devamsızlık girişi yapılamamaktadır, devamsızlık liste ve raporlarını programdan alabilirsiniz, istenirse öğrenci devamsızlıklarını E-Okul sistemine aktarabilirsiniz.

GERİ DÖN