Okulsis

Okulsis

Okulsis.net, Türkiye Eğitim Sektörünün yenilikçi gücü Bilsa'nın geride bıraktığı 28 yıl içerisinde hizmet verdiği on binlerce okuldan aldığı geri bildirimleri değerlendirmesiyle geliştirdiği benzersiz bir okul yönetim sistemidir.

Okulsis.net web tabanlı okul yönetim sistemi, okul yönetiminde ihtiyaç duyulan modülleri ile okulunuza değer katar. Okulsis.net web tabanlı yapısı ile içerdiği bilgileri, okul yönetimi, öğretmen, veli ve öğrenci arasında güvenle paylaşılmasına imkan verir.

Okulsis.net ile okul yönetimi, öğretmen, öğrenci ve velilerin birbirleri ile işbirliği sağlayarak öğrenci performansının sürekli izlenebileceği bir ortam yaratabilir, okulunuzdaki başarı seviyesinin artışına katkı sağlayabilirsiniz.

Okulsis.net okulların kendi bilgisayarlarına yüklenebileceği gibi istenirse, Bilsa merkez serverlerinde de kullanılabilir. Okulsis.net çok okulu destekleyen yapısı ile aynı kurum altındaki okulların yönetimine ve okullar arası kıyaslamalarına imkan verir.

OKULSİS.NET MODÜLLERİ


 

ÖĞRENCİ İŞLERİ MODÜLÜ

Öğrencilerinizin, kayıt, not, not girişi, devamsızlık iş ve işlemlerini takip edebilir, sınıf,not ve ilan çizelgesi gibi listeleri alabilir, öğrenci belgesi, transcript, tastikname,öğrenim belgesi gibi pek çok belgeyi düzenleyebilir, okulunuza ait başarı, not gibi istatistikleri alabilirsiniz.Yılsonu ve mezunuyet işlemlerini yapabilir, öğretmen ve personelinize ait özlük işlemlerinin takibini yapabilirsiniz.

ADAY KAYIT MODÜLÜ

Okula kayıt olacak aday öğrencilerin okula kabul edilebilmesi ile ilgili rehber öğretmen görüşmesi, düzey belirleme sınavı, muhasebe onayı ve değişik kriterlere göre sıralama işlemlerini içeren bütün süreçlerin takip edildiği modüldür.

PROGRAM GELİŞTİRME/ ÖĞRETİM  PROGRAMLARI MODÜLÜ

Okul öğretmenleri Okulsis.net’de hazır bulunan MEB müfredat düzenine uygun güncel öğretim programlarını kulanabilir. İsterslerse bu programlarda konu ve kazanım bazında değişiklikler yapabilirler. Kazanımlara ders saati bazında zaman verilerek müfredat eğitim yılına dağıtabilir,böylelikle hangi konu ve kazanımın ne zaman işleneceği otomatik belirlenmiş olur.Öğretim programları sistem üzerinden oluşturulur. Uygulanan sınavlarda oluşturulan bu öğretim programları kullanılarak, konu ve kazanım analizleri alınabilir.

SINAV YÖNETİMİ MODÜLÜ

Okulsis.net;  İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okullar ve Dershane zincirleri, bu modülü Konu tarama,STS, SBS, TEOGS ve YGS/LYS sınavlarını yaparak değerlendirebilirler. Öğrencilerin sınava girecekleri yerleri planlayabilirler. Öğretmenler de öğrencilerine test, yazılı veya online sınavlar uygulayabilirler. Online sınavlar sınav sürecinde kağıt kullanımını ortadan kaldırır. Sınav yönetimi modülü  optik formların kodlanması, sınav yerlerini otomatik dağıtarak planlanması gibi özellikler ise puan hesaplama, kopya analizi, soru zamanı ölçme, çeldirici şıkkı ortaya çıkarma gibi bir çok teknolojik özellik de sunar.

SORU BANKASI MODÜLÜ

İnternet üzerinden erişilen soruların tutulduğu, öğretim programına göre sorularla kazanımların ilişkilendirildiği elektronik bir depodur. Soru bankasında tutulan sorulara çözüm, tür, sınıf, grup, çeldirici şık, çözüm süreci, özel kod, ayırt etme güçlüğü, zorluk derecesi atanabilir. Ayrıca bu soruların güçlük süreçleri, çeşitli parametrelere göre soru sayıları, kullanım istatistikleri, komisyon istatistikleri, benzerlik dereceleri alınabilir. Okulsis.net Soru Bankası Modülü,İnternet üzerinden soru girişini ve onayını desteklemesinin yanında online sınavlar için önemli olan video, resim, ses, matematiksel denklem, geometrik şekil, clipart, çizim, flash animasyonu ekleyebilme özelliğine de sahiptir.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME RAPORLARI MODÜLÜ

Okulsis.net, eğitim kurumu içinde yapılan çoktan seçmeli ve yazılı sınavları zamanında değerlendirip eksiklikleri tespit ederek alınacak önlemlere yardımcı olur. İl,İlçe, eğitim bölgesi, kurum, sınıf ve öğrenci bazında sonuç belgeleri, mukayeseli listeler, sıralama listeleri, net listeleri, başarı karneleri, başarı grafikleri, standarda ulaştırmayan konu listeleri, konu, madde ve kazanım analizleri alınabilir.

DERS İÇERİKLERİ MODÜLÜ

Öğrencilerin faydalanacağı ders içeriklerinin programa yüklenip öğrencilere paylaşıldığı modüldür. Akıllı tahta kullanılarak anlatılan dersler kaydedilip programa yüklenebilir ve öğrencilere ders tekrarı imkanı sağlanmış olur.Ayrıca derslerle ilgili her türlü içeriği (e-kitap, video, ses, içerik kısa yol linki ve dokümanlar yüklenip öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz.)

İZLEME MODÜLÜ

OKULsis.net bilgileri Karar Destek Sistemi, izleme sonucunda değişik kaynaklardan topladığı bilgileri düzenler, bu bilgileri analiz eder ve değerlendirme sonuçlarını eğitimcilere sunar.İzleme Modülü öğrencinin kaydından mezuniyetine kadar geçen zaman içindeki başarı seviyesini ve gelişimini izlemeye alarak değerlendirmeyi sağlar.Eğitimcilerimizin elinde bulunan sınav sonuçlarını tek bir bakış açısına göre değil, farklı bakış açılarından değerlendirmesine imkan veren analiz teknikleri ile “kim, ne zaman, neden, ne durumda, eğer şu olursa” gibi soruların ve kıyaslamaların yanıtı da verir.

YÖNLENDİRME MODÜLÜ

Okulsis.net yönlendirme modülü ile veli, öğrenci, öğretmen, okul müdürü ve İl/İlçe MEM’ne yönlendirmeler sağlanır. İl M.E.M,  ile bağlı ilçelerin başarılarını ve İl bazındaki genel başarının yükseltilmesine yönelik yönlendirmeler ve strateji raporlarını öğrenci bazında alırken okul müdürü, okulun genel başarısının yükseltilmesine yönelik bilgilerine ulaşır. Öğretmen, sınıf bazında hangi dersten başarısızlık durumu varsa bunun düzeltilmesini sağlayacak yönlendirmeleri ve başarı durumu kötü olan öğrencilere özel ilgilenilmesi amaçlı yönlendirmeleri görür. Öğrenci ve veli öğrencinin başarısız derslerinde başarı sağlayabilmesi ya da başarılı olduğu derslerde daha iyi olabilmesini sağlayacak yönlendirmeleri, devamsızlığın sınıra yaklaştığı durumlarda derslere devamını sağlayacak yönlendirmeleri, ortaöğretimde alan, ilköğretim son sınıfta lise türü seçimi gibi önemli kararlar hakkında yönlendirmeler alır.Öğrenci girmek istediği okulları hedef olarak belirleyebilir, hedefine ulaşmasıyla ilgili yönlendirme bilgilerine erişebilir.

ÖDEV TAKİP MODÜLÜ

Ödev takip sistemi ile öğretmenleriniz, sınıflarındaki tüm öğrencilere veya seçtikleri  öğrencilere ödev atayabilir, ödevle ilgili resim, video dosya yükleyebilir, ödev okundu bilgisi alabilirler. Öğrencileriniz de öğretmenleri tarafından kendilerine gönderilen ödevleri görüp, sistem üzerinden yaparak tekrar öğretmenlerine gönderebilir, öğretmenlerinin ödevle ilgili değerlendirmelerini görebilirler. Okul yönetimi öğretmenlerin verdiği tüm ödev bilgilerine ulaşabilir, hangi öğretmen tarafından verildiğini, kaç öğrenci tarafından okunup teslim edildiğini, kimlerin ödev teslimi yapmadığını görebilir, ödev içeriklerine ulaşabilir.

ETÜT YÖNETİMİ MODÜLÜ

Öğrencilerin ders, konu eksikliklerinin giderilmesi amacıyla süreç değerlendirilmesi sonucu otomatik oluşan etüt liseleri alınacağı gibi ayrıca etüt açılışları yapılabilir. Öğretmen ve etüt yeri planlamaları yapılabilir. Öğrenci etüt talepleri alınabilir.Etüt öğrenci kayıtları yapılabilir, etüt devamsızlıkları takip edilebilir ve listeleri alınabilir.

REHBERLİK MODÜLÜ

Rehberlik servisinde yapılan görüşmeleri kayıt edebilir, görüşme istatistiklerini alabilir, öğrencilerin rehberlik servisine sevk ve takip işlemlerini yapabilirsiniz. Ayrıca öğrencilerinize çeşitli rehberlik anket ve testleri uygulayabilir, değerlendirme sonuçlarını alabilirsiniz.

İSTATİSTİKLER MODÜLÜ

İl, İlçe, okul imkanları, öğrenci,öğretmen ve personel sayıları,başarı,analizleri,not ortalamaları,okul içi sosyal faaliyetler gibi istatistiki bilgilerin alınabildiği modüldür.

DAVRANIŞ DURUM TAKİP MODÜLÜ

Okul içerisinde öğrencilerin olumlu ve olumsuz davranış tipleri ve puan değerleri tanımlanır. Öğretmenler, öğrencilerin davranışlarına göre puan düşüşü ve artırımı yapabilir..Öğrenci ve veliler öğretmenlerinin davranış değerlendirmelerini görebilirler. Okul içerisindeki olumlu ve olumsuz davranışların okul, sınıf ve öğrenci bazında listeleri alınabilir.Problemler tespit edilir ve çözümler daha kolay yapılır.

SAĞLIK TAKİP MODÜLÜ

Öğrenci ve öğretmenlerinizin sağlık bilgilerini kayıt ve takip edilebilir, revir iş ve işlemlerini yapabilir, revir defteri öğrenci sağlık formu gibi listeleri alabilirsiniz.

KÜTÜPHANE MODÜLÜ

Okuldaki kitap, dergi, ansiklopedi gibi yayınları kayıt edebilir, ödünç kitap verme işlemlerini yapabilir, internet üzerinden yayın arama ve yayın rezervasyonu yapma gibi işlemlerini uygulayabilirsiniz.

ÖN MUHASEBE / AİDAT-TAKSİT TAKİP MODÜLÜ

Öğrencilerin, Eğitim, yemek ve servis sözleşmelerinin yapıldığı, ödemelerinin takip edilebilir. Fatura, makbuz ve senet basımlarının yapılabilir. Ödeme listeleri, borcu olanlar, olmayanlar listesi, ödeme türlerine göre yapılan ödeme listesi, öğrenci cari durum raporu, yönetici raporu gibi birçok rapor ve liste alınabilir..

ÖĞRENCİ VE VELİ İLETİŞİM MODÜLÜ

Okul ile öğrenci ve veli arasındaki iletişimi bu modül ile sağlayabilirsiniz. Okulda yapılan etkinlik, toplantı, gezi gibi sosyal faaliyetleri, duyuruları,öğrenci not,sınav sonucu ve devamsızlıklarını,doğum günü gibi özel gün kutlamalarını hem sistem içi mesajlarla ve e-posta ile hızlı ve ücretsiz olarak, hem de kısa mesaj(SMS) yolu ile öğrenci ve velilere ulaşabilirsiniz.

VELİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞME RANDEVU MODÜLÜ

Okul yönetimi tarafından belirlenen saatlerde verilen program üzerinden randevu alarak öğretmenlerle yapacakları görüşmeler planlanabilir.

KANTİN VE AKILLI KART MODÜLÜ

Okul bünyesinde bulunan, kantin, yemekhane kırtasiye vb. satış noktalarından öğrenciler akıllı kartları ile faydalanabilir, veliler çocuklarının okulda yaptıkları alışverişleri görebilir ve kısıtlayabilirler. Ayrıca akıllı kartlar ile okul giriş çıkışlarında ve servis araçlarında da kullanılarak öğrencilerin okula ne zaman gelip gittikleri ilgili bilgiye ulaşabilirler.

SERVİS ARAÇ TAKİP MODÜLÜ

Öğrencilerinizin bineceği servis araçlarının tanımlamalarını yapabilir, araç takip sistemi  olan araçları sistem üzerinden online izleyebilirsiniz. Aracın güzergahı, hızı, bulunduğu yerle ilgili bilgilere siz ve velileriniz ulaşabilirler.


Açıklama Tarih
Bu ürüne ait indirilebilir içerik bulunmamaktadır.
Açıklama Tarih
Bu ürüne ait broşür bulunmamaktadır.
Açıklama Tarih
Bu ürüne ait kullanıcı kılavuzu bulunmamaktadır.