Okul Disiplin

Okul Disiplin

Excelden toplu öğrenci bilgisi alınarak program içine kaydedilebilir. Onur kurulu kararları belgesi, disiplin kurulu karar tutanağı, rehber öğretmen görüş belirtme yazısı, disiplin kurulu karar defteri, disiplin tebellüğ belgesi vb. işlemleri yapılabilir.


Açıklama Tarih
Disiplin Son Versiyon 16.4.2019  İndir
Açıklama Tarih
Okul Disiplin Programı Broşürü 9.3.2014  İndir
Açıklama Tarih
Bu ürüne ait kullanıcı kılavuzu bulunmamaktadır.