Öğretmen Devam Devamsızlık (Ek Ders Saat)

Öğretmen Devam Devamsızlık  (Ek Ders Saat)

İlkokul, ortaokul ve liselerde kullanılabilir. Öğretmenlerin programları Bilsa Haftalık Ders Dağıtım Programından alınabilir. Bu yüzden iki program beraberde kullanılabilir. Öğretmenlerin devamsızlıkları işlenerek ek ders çizelgeleri gibi listeler, defterler alınır. İstenirse bordro programına aktarım yapılarak ek ders ücretleri de hesaplanabilir.

* * * Ek ders saatleri KBS sistemine otomatik olarak gönderilebilir.


Açıklama Tarih
Yeni Devam Son Versiyon 25.7.2019  İndir
Açıklama Tarih
Öğretmen Devam Devamsızlık Programı Broşürü 9.3.2014  İndir
Açıklama Tarih
Öğretmen Devam Devamsızlık Programı Kullanıcı Kılavuzu 3.9.2014  İndir