Sınav Planlama Oto

Avatar

Bütün liselerde ve meslek eğitim merkezlerinde kullanılabilir. Ortalama yükseltme, sorumluluk sınav planlarını öğrenci bazlı olarak otomatik yapar ve listelerini hazırlar. Gözcü ve komisyon dağıtımları da otomatik olarak yapılabilir. Merkezi sistemden sınıf, ders bilgilerini alarak veri girişine gerek bırakmaz. Çok pratik bir şekilde sınav planları hazır olur. Sınav ücret çizelgesi, ilçe onaylı sınav çizelgesi, öğretmen el programı, sınav listeleri alınabilir. * * * Son Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde belirtilen dönem sonlarında uygulanacak ortak sınavlarınızı otomatik planlayarak uygulayabilirsiniz.