Okul Disiplin

Avatar

Excelden toplu öğrenci bilgisi alınarak program içine kaydedilebilir. Onur kurulu kararları belgesi, disiplin kurulu karar tutanağı, rehber öğretmen görüş belirtme yazısı, disiplin kurulu karar defteri, disiplin tebellüğ belgesi vb. işlemleri yapılabilir.