Öğretmen Devam Devamsızlık

Avatar

İlkokul, ortaokul ve liselerde kullanılabilir. Öğretmenlerin programları Bilsa Haftalık Ders Dağıtım Programından alınabilir. Bu yüzden iki program beraberde kullanılabilir. Öğretmenlerin devamsızlıkları işlenerek ek ders çizelgeleri gibi listeler, defterler alınır. İstenirse bordro programına aktarım yapılarak ek ders ücretleri de hesaplanabilir. * * * Ek ders saatleri KBS sistemine otomatik olarak gönderilebilir.