Haftalık Ders Dağıtım Programı

Avatar

İlkokul, ortaokul ve liselerde kullanılabilir. Dersler, seçmeli dersler, öğrenci ve öğretmen bilgileri merkezi sistemden kolayca alınabilir. Ders programı ve öğrenci bazlı seçmeli ders dağıtımı otomatik olarak kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilir. Öğretmen ve sınıf bazında çarşaf listeleri, öğretmen el programlarının çıktısı alınabilir. Öğretmen ders programında maaş ve ücret karşılığı dersler belirlenebilir. Öğretmen dönerli nöbet işlemleri yapılabilir. Öğretmen ve öğrenci el programları alınabilir. Öğretmenlere el programları e-posta ile gönderilir. Sınıf ders programları merkezi sisteme gönderilebilir. 4+4+4 sistemine uygundur.