Bordro

Avatar

İlkokul, ortaokul, lise ve bütün kamu kurumlarında kullanılabilir. Kadrolu personel maaş hesabı, ek ders saat girişi ve hesabı, SGK ile ilgili işlemlerin otomatik takibi, banka listeleri hazırlama, e-mail ve dosya yolu ile bankaya ulaştırma, sigortalı işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi, e-bildirge, sigortalı eksik gün bildirim formu, SGK prim listesi, 657 -4/B maaş bordrosu ve nakit fişi, geçici sözleşmeli personel maaş bordrosu ve nakit fişi, sözleşmeli memur maaş bordrosu ve nakit fişi, işkur geçici personel maaş bordrosu ve nakit fişi gibi işlemleri yapabilirsiniz.