Açık Lise

Avatar

Bünyesinde yüz yüze eğitim (açık lise) bulunduran meslek liselerinde kullanılabilir. Açık lisedeki öğrencilerin not ve devamsızlık bilgilerinin takibi yapılır. Merkezi sistemden öğrenci ve not bilgileri alınabilir. Not ve devamsızlık bilgileri merkezi sisteme gönderilebilir.